ANBI

  • Onze organisatie Schola Cantorum Noviomagensis is bezig met de aanvraag voor een ANBI status. Wij zijn dus nog geen ANBI vereniging. Voor de goedkeuring van deze aanvraag, zijn wij verplicht bepaalde informatie en documenten te delen. Deze kunt u op deze pagina vinden.

Naam van instelling: Schola Cantorum Noviomagensis

RSIN: 865768778

Doelstelling: het doel van de vereniging is het gregoriaans in de meest brede zin des woorden onder studenten te bevorderen, maar in het bijzonder in de liturgie.

Beleidsplan:

  • Meerdere malen per jaar voorstellingen houden bij instellingen in Nijmegen e.o.
  • Jaarlijks een weekend organiseren waarin het koor verschillende voorstellingen doet in een bepaalde regio in Nederland of buitenland
  • Samenwerken met andere gregoriaanse koren om het gregoriaans meer onder de aandacht te krijgen
  • Repetities vinden wekelijks op woensdag avond plaats m.u.v. de zomervakantie en andere vakanties die beschikbaarheid van koorleden beïnvloed
  • De inkomsten bestaat hoofdzakelijk uit contributie van leden, donaties en subsidies om zo de kosten voor o.a. voorstellingen, inclusief vervoerskosten te dekken (zie financieel jaarverslag voor specificaties)

Hieronder vindt u links naar verschillende documenten die meer informatie geven over onze vereniging.