Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van de Scohola Cantorum Noviomagensis is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Schola Cantorum Noviomagensis geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.


Links naar externe sites


Op de webpagina’s van de Schola Cantorum Noviomagensis bevinden zich links naar externe websites. Schola Cantorum Noviomagensis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.


Linken naar website Schola Cantorum Noviomagensis


Linken naar pagina’s van Schola Cantorum Noviomagensis is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Schola Cantorum Noviomagensis toestemming verleende waar dat niet het geval is.


Auteursrechten


Op de inhoud van de webpagina’s van Schola Cantorum Noviomagensis en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schola Cantorum Noviomagensis.


Vertalingen


Vertalingen van de site worden gedaan door een programma. De oorspronkelijke taal van deze site is Nederlands. Schola Cantorum Noviomagensis is niet aansprakelijk voor vertaalfouten of verwarring en de gevolgen van de verwarring die ontstaat als gevolg van vertaalfouten. Schola Cantorum Noviomagensis heeft auteursrecht op de vertaling.