Partners

We werken met verschillende organisaties samen. Deze zetten we hier onder elkaar:

Interparochiele Schola Cantorum Arnhem

Sinds de oprichting werken wij samen met de Schola van Arnhem. Zij ondersteunen ons zowel financieel als met hun aanwezigheid bij onze voorstellingen. Onze dirigent is koorlid en bestuurslid van dit koor.

Website: https://www.latijnsemis.nl/

Foto van: Interparochiële Schola Cantorum Arnhem

Radboud Universiteit

Sinds onze oprichting zijn wij door de Radboud Universiteit erkend als studentenorganisatie. Wij hebben een subsidie mogen ontvangen die de oprichting van de vereniging mogelijk heeft gemaakt.

Studentenkerk Nijmegen

Wekelijks zijn wij welkom om te repeteren in de Studentenkerk van Nijmegen. Dankzij de mogelijkheid hier te kunnen repeteren, kunnen wij de kosten en daarmee de contributie laag houden.